Reklamační řád

Internetová prodejna Domeček pro děti klade důraz na spokojenost zákazníka. Snažíme se o to, aby v případě, že budete muset výrobek reklamovat, bylo vše vyřízeno k Vaší spokojenosti i v souladu se zákonem. Agendu reklamací, vrácení zboží, jeho posuzování a jednání o náhradních řešeních lze řešit na tel. čísle 606 092 832 nebo na info@domecekprodeti.cz .

Vrácení zboží

Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím sveho internetoveho obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14­ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční, vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité.V případě že si zboží vyzvednete osobně na prodejně, ztrácíte možnost vrácení zboží do 14 dnů. Podrobná pravidla najdete v Obchodních podmínkách a kompletním Reklamačním řádu.

Reklamace

Reklamační řád v plném rozsahu se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší. Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací. Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. V případě, že je dodáno přepravní službou, tak přímo před jejich pracovníkem. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi paragonem a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte e­mailem. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. Reklamujete­li výrobek s vlastním servisem (viz záruční list výrobku), je VŽDY nejrychlejším způsobem zaslání vadného výrobku přímo do servisu. V ostatních případech vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s dokladem od zaplacení na adresu naší prodejny. Pro uplatnění reklamace je potřeba: doložit doklad o nákupu zboží, záruční list reklamovaného výrobku, vyhovující obal (pokud možno originální ­ prosíme nelepte na krabice žádné samolepky ani na ně nic nepište) a přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje). Záruka je platná a účinná od data na dokladu o nákupu. Někteří výrobci záruční listy nevydávají a operují pouze s dokladem o nákupu.Nové pořízení duplikátu od výrobce či distributora, s vyúčtováním smluvního poplatku ve výši 250,­ Kč bez DPH. V případě, že nastane důvod k reklamaci a nejste si správným postupem jisti, raději nás vždy kontaktujte na tel. čísle 606 092 832.